Besöksadress:
Stiftelsen Gyllenkroken, Garverigatan 2
416 64 Göteborg, Sverige
Tel:+46 31 808995

Projektledare:
Annica Engström
E-post: annica.engstrom@gyllenkroken.se
Telefon: +46 727-099 038