Repvecka tre, flera av deltagarna ligger med hög feber. Nu gäller det att ha is i magen. Olof berättar varför det är viktigt att med skor som musikalartist.

Rehersals week nr three, and many of the participants suffer from the flu with high fever. Don’t panic. Olof tells us about the importance of shoes.