Det jobbas för fullt med förberedelserna av Musikalen Närmare kanten. Annica Engström och Mattias Palm berättar.
Preparations in progress. Listen to Annica Engström and Mattias Palm.