Det jobbas för fullt med förberedelserna av Musikalen Närmare kanten. Annica Engström och Mattias Palm berättar.
The preparations are in full swing. Listen to Annica Engström and Mattias Palm.