Projektledare Annica Engström berättar om Musical bridges. På en workshop skrivs en låt på ca tre timmar, från idé färdig låt.

Project manager Annica Engström tells about Musical bridges. At a workshop a beautiful song is written in about three hours.