Ett unikt samarbete kring musik och hälsa! Stiftelsen Gyllenkroken i Göteborg har beviljats stöd från Arvsfonden för ett nytt treårigt projekt – Musical bridges! Kulturutövare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa samarbetar med etablerade kompositörer, musiker, regissör och filmare för att skapa en ny musikal. Musikalen sätts upp tillsammans med studenter på Göteborgs universitet, Högskolan för scen och musik, musikalprogrammet. Premiär beräknas till februari 2019 på Jacobsonteatern, med gästföreställningar på scener i Sverige. En dokumentärfilm om projektet och arbetsprocessen kring hur en musikal blir till beräknas vara klar hösten 2019.
Musikalen arbetas fram i samarbete med deltagarna och inspireras av deras erfarenheter ur livet. I projektform arbetar vi för att minska stigma hos deltagarna, bryta negativa mönster, bygga nya nätverk och öva upp kreativiteten genom skapande arbete. Att öka kunskapen hos samhällsmedborgarna och förbättra attityder till psykisk ohälsa är i fokus.
Arbetet med musikalen filmas dokumentärt, deltagarna arbetar i öppna dynamiska grupper och lär sig film och teknik. Korta avsnitt publiceras på sociala medier och materialet blir en dokumentärfilm i slutet av projektet. Under projektet finns möjlighet för deltagare att göra egna dokumentära kortfilmer.

”För musikalutbildningen på Högskolan för scen och musik känns det viktigt att arbeta med relevanta samhällsfrågor för att komma ifrån den kommersiella bilden av vad musikal kan vara. Att låta våra studenter ta del av Gyllenkrokens medlemmars livsöden och berättelser och gestalta detta på en scen kommer berika deras konstnärsskap och förhoppningsvis fördjupa deras uppfattning om vad musikdramatik kan vara”.

Nina Norblad, Högskolan för scen och musik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *